Zapisz się! » do naszego newslettera. Dzięki temu nic Cię nie ominie!

Od pasji do dochodowego biznesu – twórca internetowy nowym zawodem

  z dnia: 5 września 2023

Po erze influencera przyszła pora na twórców internetowych. Z ankiety przeprowadzonej przez Imker wynika, że niemal połowa respondentów osiąga przychody w wysokości ponad 10 tys. zł miesięcznie. Dla 40 proc. ankietowanych internetowa działalność stała się głównym zajęciem zarobkowym. Na czym zarabiają ankietowani twórcy i jak wygląda ich praca?

Rozwój nowoczesnych technologii wykreował nowe możliwości zawodowe związane bezpośrednio z internetem i social mediami. Twórczość internetowa staje się pełnoetatowym zajęciem dla rosnącej liczby osób. Imker, firma wspierająca twórców we wprowadzaniu autorskich produktów na rynek, zapytała niemal 180 osób tworzących w sieci o ich działalność. Siedmiu na dziesięciu twórców biorących udział w ankiecie, monetyzuje swoją działalność. Rozpiętość osiąganych przez respondentów przychodów jest dość duża, ale łącznie prawie połowa ankietowanych twórców zarabia ponad 10 tys. zł miesięcznie.

Średnie przychody respondentów z działalności w internecie
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Działalność w internecie dla większości zapytanych twórców stanowi już nie tylko rodzaj zainteresowania, ale zajęcie zarobkowe. Dwóch na pięciu ankietowanych deklaruje, że twórczość internetowa jest ich główną pracą, dla kolejnych 40 proc. stanowi ona dodatkowe zajęcie, z którego czerpią przychody. Zaledwie co piąty respondent traktuje działalność online wyłącznie jako hobby.

Odsetek ankietowanych traktujących twórczość internetową jako główną pracę, dodatkowe zajęcie zarobkowe i hobby
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Zarabiają na kursach i książkach

Przychody twórców zależne są od wybranych przez nich kanałów twórczości oraz sprzedawanych produktów. Najczęściej swoją działalność w internecie monetyzują YouTuberzy oraz twórcy prowadzący newsletter. Co drugi twórca, który wskazał je jako swoje główne kanały, zarabia ponad 10 tys. zł miesięcznie.

Przychody twórców w poszczególnych kategoriach w 2022
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Aby móc dobrze zarabiać w branży twórców internetowych warto, poza prowadzeniem kanałów, również tworzyć i sprzedawać własne produkty. I to zarówno produkty fizyczne, zwłaszcza książki, jak i produkty online, takie jak kursy internetowe. Ponad połowa (58 proc.) twórców, którzy wzięli udział w ankiecie i zadeklarowali uzyskanie przychodu ze sprzedaży kursów online, zarabia na tym ponad 10 tys. zł miesięcznie.

Sprzedaż książek jest również lukratywnym zajęciem. 73 proc. ankietowanych zarabia na tym ponad 10 tys. zł miesięcznie. Niemal co piąty respondent – ponad 50 tys. zł miesięcznie.

Do tej pory zarabianie na swojej działalności w mediach społecznościowych kojarzyło się z influencerami. Co robią influencerzy? Pokazują siebie i swoje życie swojej społeczności. Tymczasem twórcy internetowi przenoszą do online’u swoją wiedzę czy pasję. Często edukują, np. w zakresie zdrowia, rozwoju osobistego czy ekologii. Praca influencera polega na prowadzeniu działań promocyjnych, reklamowaniu produktów innych marek, podczas gdy twórca monetyzuje swoją działalność poprzez sprzedaż własnych produktów: kursów, książek, e-booków,

publikowaniu na blogu. Twórcy internetowi są świadomi, jak istotne jest dzisiaj budowanie marki osobistej, kształtowanie wizerunku eksperta w sieci. Poświęcają oni dużo czasu na dotarcie do odbiorców i tworzą społeczność w oparciu o swoją wiedzę i ekspertyzę. Następnie krystalizują ją w postaci autorskich produktów i e-produktów – komentuje Krzysztof Bartnik, założyciel i CEO Imker.

Michał Szafrański, autor bloga jakoszczedzacpieniadze.pl oraz bestsellera “Finansowy Ninja”, zwraca uwagę na to, że sprzedaż autorskich produktów pozwala twórcom się uniezależnić, a zarazem lepiej dotrzeć do ich społeczności, co z kolei przekłada się na większą sprzedaż i wyższe dochody.

Moim zdaniem, finansowanie działalności twórcy bezpośrednio przez konsumentów jego treści, to najlepsze rozwiązanie dla influencera. Im bardziej przydatne są nasze produkty i im lepiej adresują potrzeby społeczności, tym łatwiej je sprzedać. Owszem, trzeba w to włożyć więcej wysiłku niż w relatywnie proste „współprace marketingowe z markami”. Niemniej – jest to droga dużo bardziej przewidywalna, pomagająca unikać kompromisów (np. autocenzury, czy innej formy działania wbrew sobie) i jednocześnie dużo bardziej perspektywiczna – bez ograniczenia górnej granicy przychodów twórcy – dodaje.

Najwięcej zyskują najbardziej pracowici

Większość ankietowanych twórców poświęca niewiele czasu na działalność online. Co trzeci dedykuje tworzeniu w internecie mniej niż 10 godz. tygodniowo. Jedynie 10 proc. deklaruje, że praca nad tworzeniem treści zajmuje im więcej niż 50 godzin.

Czas poświęcany przez respondentów na działalność w internecie
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Działalność internetowa zajmuje najwięcej czasu twórcom-zawodowcom. Można również zauważyć dodatnią korelację między czasem poświęcanym przez ankietowanych na działalność w internecie a poziomem ich zarobków. Ci, którzy pracują najwięcej, z reguły osiągają najwyższe przychody.

Krytyczni i nie w pełni usatysfakcjonowani

Ankietowani twórcy internetowi dość krytycznie podchodzą do oceny efektów swojej pracy i są z niej średnio zadowoleni. Jedna trzecia ankietowanych (29,9 proc.) oceniła poziom swojej satysfakcji na 3 (w skali do 5). Co trzeciego respondenta nie satysfakcjonuje działalność w internecie – ocenia ją na 1 lub 2. Bardzo podobna grupa twórców jest zadowolona ze swojego zajęcia.

Poziom satysfakcji ankietowanych twórców z działalności online
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Poziom satysfakcji twórców internetowych z ich działalności jest zależny od kilku czynników. Istotną rolę odgrywają w tym kontekście zarobki, które dają twórcom niezależność finansową, oraz możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie w obszarze, który ich interesuje. Na poziom zadowolenia rzutuje również dobry kontakt z odbiorcami oraz poczucie sprawczości – twórcy chcą, aby ich działalność miała realny wpływ na ich społeczność, branżę – zauważa Krzysztof Bartnik.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem: https://imker.pl/raporty/. Wyniki ankiety uzupełnione są o komentarze ekspertów: Krzysztofa Bartnika, założyciela i CEO Imker, Oli Gościniak, Artura Kurasińskiego, Michała Szafrańskiego oraz Joanny Malinowskiej-Parzydło.

O ankiecie:

W ankiecie internetowej przeprowadzonej w marcu i kwietniu 2023 r. wzięło udział 177 osób prowadzących działalność internetową. Ankieta była dostępna w internecie. Zaproszenie do jej wypełnienia zostało wysłane do grupy kilkuset polskich twórców internetowych. Ankieta była również promowana w mediach społecznościowych Imker oraz w newsletterze dla Twórczyń i Twórców autorstwa Krzysztofa Bartnika z Imker.

Firma IMKER od 2015 roku wspiera twórców i producentów we wprowadzaniu własnych produktów na rynek. Wyróżnia się kompleksowością usług - oferując m.in. doradztwo, usługi fulfillment, support (obsługa klienta) oraz SalesCRM (oprogramowanie do sprzedaży). IMKER prowadzi Twórców przez całość procesów związanych ze sprzedażą w internecie, od uruchomienia sprzedaży, poprzez przedsprzedaż, magazynowanie, pakowanie i wysyłkę, aż do profesjonalnej obsługi klienta i zwrotów.