Zapisz się! » do naszego newslettera. Dzięki temu nic Cię nie ominie!

Twórcy czy przedsiębiorcy? Jak rozwija się rynek ekonomii twórców w Polsce?

  z dnia: 3 czerwca 2024

Według najnowszego raportu Imker i Influencers Live Wrocław tylko z działalności w sieci utrzymuje się co trzecia osoba określająca się jako twórczyni czy twórca internetowy. Na czym najlepiej zarabiają i jak tworzą?

Twórca internetowy stał się pełnoprawnym zawodem. Według różnych szacunków, ponad 200 mln osób na całym świecie zajmuje się profesjonalnie twórczością online. Imker, firma oferującą kompletny ekosystem usług umożliwiający sprzedaż dowolnych produktów edukacyjnych, we współpracy z Influencers Live Wrocław, przeprowadziła w marcu br. ankietę wśród polskich twórców internetowych. W ramach badania ekonomi twórców w Polsce, ponad 600 osób tworzących w sieci zostało zapytanych o ich działalność. Okazało się, że dla co trzeciego twórcy internetowego działalność online stanowi główne zajęcie zarobkowe.

Charakter działalności ankietowanych twórców internetowych
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

Niekoniecznie oznacza to jednak pracę na pełny etat. Twórcy z reguły poświęcają bardzo niewiele czasu na rozwój swojej działalności. Ponad połowa ankietowanych przeznacza na twórczość internetową mniej niż 20 godzin tygodniowo. Czas przeznaczany na pracę przez twórców jest jednak pozytywnie skorelowany z charakterem ich działalności – z reguły ci, którzy traktują ją jako swoje główne zajęcie zarobkowe, pracują więcej.

Angażują się we współprace z markami, ale najwięcej zarabiają na sprzedaży własnych produktów

Sześciu na dziesięciu zapytanych twórców zarabia na swojej działalności w internecie. Największy odsetek ankietowanych (prawie 44 proc.) osiąga przychody w przedziale 1 000 – 9 999 zł miesięcznie. Co czwarty zarabia ponad 10 tys. zł. 

Średnie przychody respondentów z działalności w internecie
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Obecnie dostępny jest wachlarz możliwości monetyzacji działalności online. Twórcy mogą zarabiać na reklamach w internecie, korzystać z platform crowdfundingowych (np. Patronite), oferować subskrypcję lub płatne członkostwo swojej społeczności, a nawet tworzyć i sprzedawać własne produkty. Ankietowani twórcy zarabiają najczęściej na współpracach z markami. Prawie połowa zapytanych twórców monetyzuje swoją działalność w ten sposób.

Przychody respondentów w poszczególnych kategoriach
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Choć współprace z markami stanowią stosunkowo łatwą metodę zarobku, nie należy ona do najbardziej dochodowych. Znacznie bardziej lukratywna okazuje się sprzedaż autorskich produktów, zarówno fizycznych (np. książki, kubki, koszulki i inne gadżety), jak i cyfrowych (np. kursy, e-booki, audiobooki). Co trzeci twórca zarabiający na sprzedaży własnych produktów uzyskuje przychody powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Wśród ankietowanych monetyzujących swoją działalność poprzez współprace z markami takie zarobki osiąga zaledwie 11 proc. ankietowanych.

Przychody twórców zarabiających na własnych produktach vs na współpracach z markami
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Krzysztof Bartnik, założyciel i CEO Imker, podkreśla, że sprzedaż autorskich produktów może, poza wysokimi zarobkami, przynieść twórcom szereg innych korzyści, takich jak niezależność.

– Stawiając na autorskie produkty, twórcy wybierają pracę na swoich zasadach. Sami decydują, o czym chcą mówić, ile czasu chcą poświęcić na rozwój produktu, jak chcą go wycenić. Własne produkty, takie jak książki czy kursy, mogą sprzedawać jeszcze długo po ich premierze, dzięki czemu zapewniają sobie dochód pasywny. Oczywiście media społecznościowe nadal stanowią dla nich dobry kanał promocji dla produktów, ale nie muszą być w nich obecni non-stop. Zyskują niezależność. I tej niezależności życzę każdemu twórcy internetowemu.

Jak i co tworzyć, by osiągnąć sukces finansowy?

Szereg czynników ma wpływ na przychody osiągane przez twórców internetowych. Wysokość zarobków zależna jest między innymi od czasu przeznaczanego na działalność online. Twórcy, którzy pracują więcej, zarabiają lepiej.

Wysokość przychodów w zależności od czasu poświęcanego na działalność internetową
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Znaczenie ma również dobór kanału twórczości. Według ankiety Imker, najbardziej lukratywna jest działalność na YouTube. Wśród ankietowanych, którzy wskazali to medium jako swój główny kanał działalności, ponad połowa zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Długie formy wideo z reguły są bardziej angażujące niż posty w social mediach, ich nagranie i montaż wymagają też znacznie większego nakładu pracy i umiejętności, co uzasadnia poziom zarobków osób działających na YouTube. 

– Ciekawe i dobrze wypozycjonowane filmy na YT zarabiają na reklamach nawet wiele miesięcy po opublikowaniu. To kolejna kategoria działalności twórców, którą można zaliczyć do dochodu pasywnego – zauważa Krzysztof Bartnik.

Wysokie przychody osiągają również twórcy wysyłający newsletter, choć niewielu ankietowanych wskazało go jako swój główny kanał.

Wysokość przychodów w zależności od wybranego kanału twórczości; Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Wielkość społeczności również nie pozostaje bez znaczenia w kontekście osiąganych przez twórców zarobków. Połowa ankietowanych, którym w głównym kanale udało się zgromadzić powyżej 50 tys. obserwujących, zarabia na swojej twórczości co najmniej 10 tys. zł miesięcznie.

Wysokość zarobków w zależności od wielkości społeczności zgromadzonej w głównym kanale
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Jakość ponad ilość

Zdecydowana większość ankietowanych twórców wpisuje się w definicję mikrotwórców internetowych – ośmiu na dziesięciu twórców zgromadziło w głównym kanale mniej niż 50 tys. odbiorców. Największy odsetek badanych (38,9 proc.) stanowią twórcy, których społeczność liczy między 1 tys. a 10 tys. osób, czyli tzw. nanotwórcy.

Liczebność zgromadzonej przez ankietowanych twórców społeczności
Źródło i opracowanie: Imker, na podstawie ankiety dotyczącej polskich twórców internetowych

 

Fakt, że na wysokość zarobków wpływa wielkość społeczności, nie oznacza jednak, że jedynie makroinfluencerzy mogą z sukcesem monetyzować swoją działalność online. Przemysław Gerschmann, autor newslettera 52Notatki, zwraca uwagę na to, że ważniejsze od liczebności społeczności są budowane z nią relacje i autentyczność twórcy. 

– O ile liczebność grupy odbiorców nie powinna ograniczać twórców, o tyle ważne jest, aby przed wypuszczeniem własnego produktu zbudować lojalną społeczność. Bez niej tworzenie i sprzedaż własnych produktów nie mają większego sensu. Jeśli nikt nie chce konsumować naszych treści za darmo, to tym bardziej nie zrobi tego za opłatą. W sieci mamy obecnie przesyt contentu sztucznie budowanego pod określoną grupę, do której autor nie należy. Odbiorcy wyczuwają ten fałsz, podobnie jak mdłe treści tworzone pod SEO czy przez AI. Uważam, że powinno się tworzyć tylko takie produkty i usługi, które samemu chciałby się konsumować i kupować.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem: www.imker.pl/raporty. Wyniki ankiety uzupełnione zostały o komentarze ekspertów: Krzysztofa Bartnika, założyciela i CEO Imker, Przemysława Gerschmanna, Justyny Mazur-Kudelskiej, Moniki Michalskiej i Piotra Kosteckiego.

O ankiecie:
W ankiecie internetowej przeprowadzonej w marcu 2024 r. wzięły udział 602 osoby prowadzące działalność internetową. Ankieta była dostępna w internecie. Zaproszenie do jej wypełnienia zostało wysłane do grupy kilkuset polskich twórców internetowych. Ankieta była również promowana w mediach społecznościowych Imker i Influencers Live Wrocław oraz w newsletterze dla Twórczyń i Twórców autorstwa Krzysztofa Bartnika z Imker.

 

 

Firma IMKER od 2015 roku wspiera twórców i producentów we wprowadzaniu własnych produktów na rynek. Wyróżnia się kompleksowością usług - oferując m.in. doradztwo, usługi fulfillment, support (obsługa klienta) oraz SalesCRM (oprogramowanie do sprzedaży). IMKER prowadzi Twórców przez całość procesów związanych ze sprzedażą w internecie, od uruchomienia sprzedaży, poprzez przedsprzedaż, magazynowanie, pakowanie i wysyłkę, aż do profesjonalnej obsługi klienta i zwrotów.