Zapisz się! » do newslettera i odbierz Biznesplan dla self-publisherów!

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne. Czy to dotyczy self-publishingu?

  z dnia: 4 maja 2021

Czy ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych dotyczy też self-publisherów? Oczywiście! Dlatego przygotowaliśmy dla Was artykuł, w którym tłumaczymy wszystkie wątpliwości związane z egzemplarzami obowiązkowymi. Sprawdźcie ile książek i dokąd powinniście wysłać? Kiedy powinniście to zrobić? I co grozi za niedopełnienie tego obowiązku?


Na liście zadań związanych z wydaniem książki self-publisherzy muszą dopisać sobie jeszcze jedno – wysyłkę obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych. Ile książek należy wysłać? Do jakich bibliotek? Jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?

Treść ustawy z 1996 roku stanowi, że każdy wydawca zobowiązany jest do wysłania odpowiedniej liczby obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych do określonych placówek. Obowiązek ten dotyczy także self-publisherów, bo jak mówi ustawa: wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.


Jakie rodzaje publikacji podlegają obowiązkowi wysyłania egzemplarzy do bibliotek?

Zgodnie z przepisami, nie tylko książki są publikacjami, które powinny trafić do bibliotek. Ustawa tłumaczy, że przez określenie “publikacja” należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:

 1. piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze;
 2. graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty;
 3. audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze;
 4. zapisane na informatycznych nośnikach danych;
 5. oprogramowanie komputerowe

Oznacza to, że twórcy, którzy produkują kursy na DVD, audiobooki, czy e-booki także są zobligowani do wysłania odpowiedniej liczby obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych do właściwych placówek.


Ile egzemplarzy obowiązkowych należy wysłać bibliotekom?

Kryteria określające liczbę obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych są bardzo proste.

Jeśli nakład publikacji wynosi do 100 kopii, wydawca zobowiązany jest przesłać dwa egzemplarze.

Jeśli nakład jest większy niż 100, liczba obowiązkowych egzemplarzy wzrasta do siedemnastu.

Do których bibliotek należy wysłać obowiązkowe egzemplarze biblioteczne?

W przypadku bardzo małych nakładów (do 100 egzemplarzy) należy wysłać po jednej kopii do następujących bibliotek:

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Jeśli nakład jest większy, wydawcy powinni wysłać po dwa egzemplarze do powyższych bibliotek, a ponadto po jednym do każdej z następujących bibliotek:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok

Kiedy i jaki sposób wysłać obowiązkowe egzemplarze biblioteczne?

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne należy wysłać nie później niż w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji. Można to zrobić bezpłatnie! Poczta Polska zobowiązana ustawą dostarcza egzemplarze do bibliotek bezkosztowo.

Warto jednak wiedzieć, że jest tak tylko w przypadku przesyłek nierejestrowanych. W przypadku listów i paczek rejestrowanych należy uiścić różnicę pomiędzy opłatą za przesyłkę poleconą a opłatą za przesyłkę nierejestrowaną ekonomiczną.

Współpracującym z nami twórcom polecamy wysłanie egzemplarzy przesyłkami rejestrowanymi, aby w razie jakichkolwiek problemów mieli potwierdzenie nadania.


Co grozi za niedopełnienie obowiązku?

Wydawcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku, dopuszczą się wykroczenia i mogą zostać ukarani grzywną do 5 tys. złotych.
Wielu twórców i wydawców skarży się na obowiązek wysłania egzemplarzy bibliotecznych. Zwracają uwagę na koszty, które muszą ponieść i liczbę bibliotek uprawnionych do otrzymania publikacji.

Warto jednak spojrzeć na to z innej strony. Czy to nie fascynujące, że nasza publikacja wzbogaci najważniejsze biblioteki w kraju, zostanie zachowana i chroniona jako dobro kultury?


Skontaktuj się z nami!

IMKER
IMKER

Firma IMKER od 2015 roku wspiera twórców i producentów we wprowadzaniu własnych produktów na rynek. Wyróżnia się kompleksowością usług - oferując m.in. doradztwo, usługi fulfillment, support (obsługa klienta) oraz SalesCRM (oprogramowanie do sprzedaży). IMKER prowadzi Twórców przez całość procesów związanych ze sprzedażą w internecie, od uruchomienia sprzedaży, poprzez przedsprzedaż, magazynowanie, pakowanie i wysyłkę, aż do profesjonalnej obsługi klienta i zwrotów.