Regulamin świadczenia usług SalesCRM

Poniżej opublikowano aktualną treść regulaminu świadczenia usług oprogramowania SalesCRM od firmy IMKER Sp. z o.o. (dawniej IMKER Krzysztof Bartnik).

Regulamin jest integralną częścią zawieranej umowy, jego akceptacja jest obowiązkowa podczas zakładania konta na platformie SalesCRM oraz przy zakupie odpowiedniego abonamentu.

Zapraszamy do lektury!


Aktualny regulamin:

W regulaminie opisujemy kluczowe warunki korzystania z platformy sprzedażowej SalesCRM, deklarowaną dostępność oraz dodatkowe informacje związane z jej funkcjonowaniem.


Archiwalne regulaminy:

Treść regulaminów archiwalnych dostępna jest poniżej.

email-icon facebook twitter youtube linkedin instagram whatsup